ETNOLOGIJA Ivona Orlić

Ivona ti poručuje: Nema teksta

Javi se Ivoni: ivona@eureka.znano.st

Životopis

Ivona Orlić rođena je 12. 09. 1971. godine u Puli. U Poreču je završila osnovnu školu, srednju školu (Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje "Branko Semelić") u Puli. Smjer predškolski odgoj. Na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1996. godine diplomirala je pedagogiju a godinu dana kasnije i organizaciju kulturnih djelatnosti (položila predmete poput Metodologija istraživanja u kulturi, Ekonomika kulturnih djelatnosti i Kultura i turizam). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. godine upisala je poslijediplomski znanstveni studij etnologije i kulturne antropologije. Magistarski rad pod nazivom Franci Blašković i konstrukcija suvremenog istarskog identiteta obranila je 2004. a doktorirala 2011. s temom Regionalni identitet u suvremenoj turističkoj ponudi Istre čime je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija.

Nakon diplome radila je u talijanskim i hrvatskih osnovnim školama (u Višnjanu, Kašteliru, Vižinadi, Novigradu) kao pedagog, te u talijanskom vrtiću u Novigradu. Od 1999. godine zaposlena je u Pučkom otvorenom učilištu Poreč (referenta za obrazovanje i kulturnu animaciju), a od 2006. godine radi kao etnolog u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Kao vanjski suradnik od 2005. do 2008. godine na Visokoj poslovnoj školi u Višnjanu predaje kolegij Hrvatska kulturna i povijesna baština.

Sudjelovala je na dva istraživačka projekta: "Connecting Croatia" koji provodi Institut za međunarodne odnose u Zagrebu  i "Agroturizam i element održivog ruralnog razvoja" Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč.

Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Urednica je triju knjiga izdavačkog poduzeća Errata Corrige, te je recenzent dviju slikovnice.

Objavila desetak znanstvenik i stručnih radova, dvije knjige i jednu slikovnicu. Objavljivala popularne članke u časopisu Jurina i Franina.

Područja interesa: antropologija turizma, prehrana, identitet, Istra, odgoj.

Članica je: Hrvatskog etnološkog društva, Društva naša djeca – Poreč, Ljetne škole znanosti pri Znanstveno-edukacijskom centru Višnjan, Smotre narodne glazbe i plesa Istre, Jedriličarskog kluba Horizont Poreč, predsjednica udruge MOT 08 (studio za izvedbene umjetnosti), dobrovoljni je davatelj krvi. Bavi se fotografijom. Imala je 20-ak samostalnih fotografski izložba diljem Istre (Novigrad, Pazin, Buzet, Šikuti, Višnjan, Kanfanar…) i u Rijeci te skupne izložbe u Svetvinčentu, Poreču i Trstu. Etnografsku izložbu realizirala je u Raši i Poreču.

Udana, majka troje djece (Ulika, Val i Iskra) živi u Musaležu.

Objavljeni radovi:

Knjige:

Slatka Istra u Vižinadi (2006); Turistička zajednica općine Vižinade, Vižinada

Poznati Porečani kad su bili mali (2009); Društvo naša djeca Poreč, Poreč

Slikovnica:

Djed Mraz u Poreču (2006); Društvo naša djeca Poreč, Poreč

Znanstveni i stručni radovi:

Utjecaj masovnog turizma na domicilno stanovništvo Poreštine u vremenu socijalizma, Etnološka tribina 30, Zagreb (2007); Godišnjak hrvatskog etnološkog društva str.29-44

Istarski identitet kroz glazbeno stvaralaštvo: Etnološki pristup, Etnološka tribina 27-28, Zagreb (2004/2005); Godišnjak hrvatskog etnološkog društva str.91-110

Suvremeni istarski identitet: Besidarenje Francija Blaškovića i njegov doprinos konstrukciji identiteta Istrijana" Narodna umjetnost 41/2 Zagreb (2004) Institut za etnologiju i folkloristiku, str.171-184

Ranieri Mario Cossar (Cossarov doprinos hrvatskoj etnologiji kroz vlaško vjenčanje u Baderni i nastupom na Smotri folklora u Veneciji) Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka, Zbornikradova sa 6. međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glazbene riznice" Ur. Ivna Paula Gortan-Carlin, Novigrad, 2010. 89-100.

Boškarin: Od težaka do izložbenog eksponata U: Kulturni  bestijarij, ur: Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš: Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatska sveučilišna naklada, (2007) Zagreb, str.311-332

Čakavsko pjesništvo u Istri - Od spašavanja dijalekta do očuvanja identiteta. Etnološka istraživanja 11 (2006), Etnografski muzej Zagreb, str. 135-148

Tradicionalno prehrana i turistička ponuda Istre: obilježja istarskog regionalnog identiteta Etnološka istraživanja 10, Etnografski muzej Zagreb (2004), str.63-75

Tradicijska kultura prehrane kao turistička atrakcija: branje voća i  samoniklog bilja u Istri, Zbornik radova, Turist kao gost – prilozi kulinarskom turizmu,Ur: Nives Rittig-Beljak i Melanija Belaj(2009), Biblioteka nova etnografija, Zagreb,7-20

Život s rudnikom: Raša, Labin, Istra (2012) RKUD „Rudar“, Raša.

Elektronička građa:

Orlić Ivona, Gortan-Carlin Ivana Paula (2007) Development of Tourism and Cultural ChangeProgramme for the Inhabitants of the Poreč Area and Istria  U: Things that Move: TheMaterial World of Tourism and Travel, Center for Turism and Cultural Change Leeds Metropolitan  University (CD-ROM)

Gastronomija i tradicijsko u funkciji ruralnog turizma Istre, Zbornik radova 1. Hrvatskog kongresa o ruralnom turizmu, (2007), Hvar.