07.04. Ljetne škole znanosti Višnjan - S3 Višnjan

Ove godine u Ljetnoj školi znanosti koja će se održati 26.07. - 04.08. predviđeni su projekti iz područja nove znanstvene discipline – egzobiologije – u fokusu interesa su cijanobakterije, mutacije i biokemijska analiza.  U tom smislu predviđeni su slijedeći projekti:

-         BiosphereMARS– izrada vakumske komore za simulaciju uvjeta na Marsu

-         SenseMARS– razvoj senzora za kontrolu vakumske komore za simuliranje svemirskih uvjeta

-         TerraMARS- istraživanje sloja prikladnog za život (tzv. „habitable layer“) unutar stijena

-         Mikrobiologija extremofila (cijano)bakterija

Druga skupina projekta BioMAR grupe će se baviti morem, točnije, problemima Sjevernojadranskog bazena: učinak povećane sedimentacije na ušću rijeke Mirne na školjkaše i karakterizacija podvodnih izvora metana, Brombolija. Kako bi se to moglo napraviti, imamo i treću grupu kojoj će fokus biti izrada ROV-a (Remotely operated vehicle) daljinski upravljanog robota za podvodna istraživanja.