Želiš se uključiti u Eureku?

Svatko se može uključiti u program Eureke. Dovoljno je ispuniti ovaj jednostavan i kratak obrazac i mentor će ti se javiti nazad :)

Ime:

Prezime:

Godina rođenja:

Mjesto prebivališta:

Naziv škole:

Razred:

Željeni mentor:

E-mail adresa:

Predstavi se u 500 znakova: